วันที่ 6 ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

วันที่ 6 ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

วันนี้ (4 ม.ค. 66) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566 (ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566) โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอุคมพร กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ของวันที่ 3 มกราคม 2566ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 10 ครั้ง ในส่วนของมีผู้เสียชีวิต2ราย เป็นชาย1รายและหญิง1ราย ส่วนผู้บาดเจ็บรวม 10ราย เป็น ชาย 7ราย และหญิง 3ราย คนส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็วเกินกำหนด

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการหาแนวทางในการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

Subscribe