วันที่ 6 ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จ.ภูเก็ต

วันที่ 6 ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ด้านขนส่งสั่งคุมเข้มรถโดยสารให้มัความพร้อมในการให้บริการประชาชน

วันนี้ (17 เม.ย. 65) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 โดยมีนายอมรเทพ ปรีคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอมรเทพ กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 16 เม.ย. 65 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 6 ครั้งมี ผู้บาดเจ็บ (Admit) 6 ราย ไม่มี ผู้เสียชีวิต สำหรับพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น สำหรับสถิติสะสมการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 11 – 16เม.ย. 65 จังหวัดภูเก็ตมีเกิดอุบัติเหตุ รวม 27 ครั้ง มี ผู้บาดเจ็บ24 ราย เป็นชาย 17ราย เป็นหญิง 7รายส่วน ผู้เสียชีวิตมีจำนวน 3 ราย ป็นเพศชายทั้งหมด

นายอมรเทพ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ การท่องเที่ยวทางทะเล ข้อมูลอุบัติเหตุทางน้ำและทางทะเลยังคงไม่มีการเกืดอุบัติเหตุ ซึ่งทางตำรวจน้ำและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตยังคงดูแลกำชับผู้ประกอบการ เข้มมาตรการความปลอดภัยทางทะเล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เน้นน้ำติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ผู้ประกอบการท่าเรือ เจ้าของเรือ นายท้าย คนประจำเรือ ผู้ควบคุมเรือ ต้องระมัดระวังการเดินเรือ ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และให้ถือปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนออกเรือทุกครั้ง รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำทั้ง 22 ท่าเทียบเรือ เพื่อตรวจเข้มทุกมาตรการโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ ต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด และจะต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด นอกจากนี้ ก่อนออกเรือคนโดยสารต้องสวมใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถออกเรือได้ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการท่าเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ การ์ดอย่าตก ต้องเข้มงวดในมาตรการคัดกรอง โควิด-19 สำหรับคนโดยสาร ต้องสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ

นายสมปราชญ์ กล่าวว่า ได้ให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่เดินทางการกลับมาทำงานในจังหวัดภูเก็ต หลังจากที่มีการกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยการประสานความร่วมมือผู้ประกอบการให้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 จึงเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ทางสำนักวานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ โดยได้มีการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับก่อนนำรถออกให้บริการ โดยพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไม่มีสารเสพติด แอลกอฮอล์ และชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ส่วนรถโดยสารต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีระบบ GPS พร้อมในการติดตามตลอดเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการอีกด้วย