วันแรก ภูเก็ตเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันแรก ภูเก็ตเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรายงานข้อมูลสถานการณ์พร้อมรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวันแรกเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่รถจักรยายนต์ทั้ง 2 รายนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนมีการเดินทางเป็นจำนวนมากสำหรับจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้ก็มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายงานจึงของให้ทุกจุดตรวจได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ก็ให้มีการบังคับใช้กฏหมายกับผู้ที่ยังฝ่าฝืนอย่างจริงจังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเรื่องเมาไม่ขับ  การขับขี่รถจักรยายนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และขอเน้นย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และสามารถหยุดพักรถตามจุดตรวจและจุดบริการต่างๆ ที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมไว้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตกำหนดดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 7 วันโดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล รวมถึงลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตรายจังหวัดภูเก็ตได้วางนโยบายดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตั้งจุดตรวจหลักรวม 3 อำเภอ จำนวน 11 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงแต่งตั้งตัวแทนแต่ละอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ให้มีการจัดตั้ง Rolling Barrier บริเวณถนนที่มีทางโค้งเพื่อลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และตรวจสอบไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทางดิจิทัลเวลากลางคืน และดำเนินการแก้ไขถนนที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด