วาดฝันปรับโฉม “คลองบางใหญ่” เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภูเก็ต ผุดถนนคนเดิน-ตลาดน้ำ เชื่อมโยงย่านเมืองเก่า

วาดฝันปรับโฉม “คลองบางใหญ่” ผุดแผนพัฒนาคลองสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ช่วงสะพานกอจ๊าน-ประตูระบายน้ำเทศบาล วาดผุดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เมืองภูเก็ต ฝันทำถนนคนเดิน ตลาดน้ำ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า

นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงโครงการแผนพัฒนาภูมิทัศน์คลองสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต หรือ คลองบางใหญ่ ช่วงสะพานกอจ๊าน-ประตูระบายน้ำหน้าเทศบาลครภูเก็ต เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เมืองภูเก็ต ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตมีแผนในการพัฒนาคลองบางใหญ่ หรือโครงการพัฒนาคลองสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ช่วงสะพานกอจ๊าน-ประตูระบายน้ำหน้าเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยวางแผนพัฒนาให้เป็นตลาดน้ำ ซึ่งขณะนี้การออกแบบดำเนินการออกแบบเสร็จแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการของบประมาณจากงบพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณากันประมาณ 1-2 เดือนนี้

สำหรับการออกแบบพัฒนาคลองบางใหญ่ คลองสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ช่วงสะพานกอจ๊าน-ประตูระบายน้ำหน้าเทศบาล จะดำเนินการในเรื่องของการดาดท้องคลอง งานดาดท้องคลองบางใหญ่ ความยาว 375 เมตร พร้อมซ่อมแซม กำแพงกันดินริมคลองบางใหญ่ และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลอง ทำสะพานเชื่อมให้สามารถเดินไปมาระหว่าง 2 ฝั่งคลอง เพิ่มเรื่องของไฟแสงสี มีการสร้างระเบียงริมคลอง ปรับปรุงทางเท้า มีเรือขายสินค้า ซึ่งคลองดังกล่าวขณะนี้ได้มีการสร้างประตูน้ำเสร็จแล้ว เมื่อน้ำขึ้นจะมีการปิดประตูน้ำ อย่างไรก็ตาม หากโครงการดังกล่าวได้รับงบสนับสนุนสามารถเดินต่อไปได้ โดยงบที่ขอไว้อยู่ที่ 60 ล้านบาท ซึ่งในงบดังกล่าวจะทำไปถึงบริเวณตลิ่งชัน ในกรณีที่งบเหลือ โดยในส่วนของบริเวณสะพานกอจ๊าน-ตลิ่งชัน ขณะนี้ได้ดำเนินการดาดท้องคลองไว้แล้ว

นายสมมิตต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาคลองบางใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะทำในลักษณะของตลาดน้ำนั้น เป็นภาพที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้น จะเห็นว่าคลองบางใหญ่เป็นคลองที่มีศักยภาพ สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกับที่อื่น เช่น คลองโอ่งอ่าง คลองลับแล หรือคลอง Cheonggyecheon กรุงโซล ประเทศเกาหลี หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจะสามารถเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในเมืองได้อย่างแน่นอน เพราะทุกวันนี้แหล่งท่องเที่ยวในเมืองมีน้อย แต่ถ้ามีการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของตลาดน้ำ จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

นายสมมิตต์ ยังได้กล่าวต่อไปว่า การท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตจะต้องทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง นักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าแล้วสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างใหม่ จะทำให้การท่องเที่ยวมีความหลากหลายขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังมีอีกโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วและกำลังจะเริ่มดำเนินการเร็วๆ นี้ คือ โครงการปรับปรุงพัฒนาบ้านพักอดีตผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด ซึ่งเป็นอาคารเก่าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส อายุกว่า 60 ปี ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ แปลงถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปรับปรุงและพัฒนาอาคารบ้านพักอดีตผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด เป็นสวนสาธารณะและแลนด์มาร์กเชื่อมโยงกับย่านเมืองเก่า โดยก่อนหน้านี้ ทางจังหวัดภูเก็ตมีแผนที่จะปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้สวยงามเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนภูเก็ต

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในคลองบางใหญ่ และพื้นที่ริมคลองบางใหญ่ ให้มีภูมิทัศน์สอดคล้องกับย่านการค้าเมืองเก่า โดยรองรับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในเมืองภูเก็ต และเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่การค้าในรูปแบบถนนคนเดิน และตลาดน้ำ รวมทั้งเป็นพื้นที่นันทนาการที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สวนสาธารณะระดับเมืองกับย่านการค้าเมืองเก่า

“คลองบางใหญ่” เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีต้นกำเนิดจากอำเภอกะทู้ ไหลสู่ที่ราบบริเวณเทศบาลนครภูเก็ต ผ่านพื้นที่ชุมชนสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ชุมชนวิชิต และชุมชนรัษฎา มีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร คลองบางใหญ่จึงเปรียบเสมืนสายโลหิตหลักของการตั้งถิ่นฐานชุมชนตั้งแต่อดีตกาล ที่ภูเก็ต เป็นพื้นที่ค้าขายทางทะเล เป็นเมืองท่าของการเดินเรือที่มีชื่อเรียกว่า “จังซีลอน” หลังการทำเหมืองแร่ประสบความสำเร็จทำให้เริ่มมีชาวจีนอพยพพากันมาอยู่ซึ่งเข้ามามีบทบาทกับคนภูเก็ตอย่างมาก โดยเฉพาะความเชื่อ วัฒนธรรมของชาวจีนที่ผสมผสานกับคนภูเก็ตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นมา

ที่เห็นได้ชัดคือ การผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกส และจีน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นท่ามกลางสังคมของกลุ่มชน 3 เชื้อชาติ อันได้แก่ โปรตุเกส จีน และมาเลย์ ในดินแดนแหลมมลายู ซึ่งคือตึกเก่าแบบชิโนโปรตุกีส ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในย่านการค้าเก่าแก่ริมคลองบางใหญ่ของเมืองภูเก็ต ชุมชนกะทู้ โดยสามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต

คลองบางใหญ่ จึงเปรียบเสมือนสายน้ำประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมทุกยุคทุกสมัยเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ยุคของการค้าทางทะเล ยุคเหมืองแร่ หรือปัจจุบันจะเป็นในรูปแบบเศรษฐกิจทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองบางใหญ่ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต ผ่านกิจกรรมพื้นฐานทางการค้า การท่องเที่ยวที่สามารถซึมซับอัตลักษณ์เฉพาะทางสังคมได้อย่างชัดเจน