“วีซ่าฟรี” คึกคัก พ่อเมืองภูเก็ต ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

“วีซ่าฟรี” คึกคัก พ่อเมืองภูเก็ต ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน บินตรง 3 ลำ อย่างอบอุ่นณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

โดยสร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจถึงนักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยการแสดงหุ่นกระบอกจากสยามนิรมิต ภูเก็ต พร้อมมอบพวงมาลัยต้อนรับและของที่ระลึก กางเกงช้าง และตุ๊กตาช้าง เพื่อสะท้อนมิตรไมตรีและสร้างความเชื่อมั่นแบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยว

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ททท. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,พลเรือตรีณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต Mrs. Shen Ping กงสุลและเลขานุการเอกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำภูเก็ต ว่าที่ พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต 11 (ภูเก็ต พังงา กระบี่) Ms. Hou Mingjie ผู้จัดการสายการบิน Air China และ Ms. Yu Jiali ผู้จัดการสายการบิน Spring Airlines ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA Exemption) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยได้สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ ต ประเทศไทยด้วยการแสดงหุ่นกระบอกจากสยามนิรมิต ภูเก็ต พร้อมมอบพวงมาลัยต้อนรับและของที่ระลึก กางเกงช้าง และตุ๊กตาช้าง เพื่อสะท้อนมิตรไมตรีและสร้างความเชื่อมั่นแบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคาซัคสถานและสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พื้นที่จัดงานฯ ทั่วประเทศ หลังจากรัฐบาลไทยประกาศนโยบายเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (Ease of Travelling) ด้วยมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน ตั้งแต่ 25 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว พร้อมผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตามเป้าหมาย 25 – 30 ล้านคน ภายในปี 2566

สำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันนี้จำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน CA 717 สายการบิน Air China ความจุผู้โดยสาร 158 ที่นั่ง เดินทางจากหางโจว ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 15.00 น. เที่ยวบิน 9C8667 สายการบิน Spring Airlines ความจุผู้โดยสาร 180 ที่นั่ง เดินทางจากเซี่ยงไฮ้ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 16.15 น. และเที่ยวบิน CA 821 สายการบิน Air China ความจุผู้โดยสาร 237 ที่นั่ง เดินทางจากปักกิ่งถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 17.45 น.

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 17 กันยายน 2566 มีจำนวนสะสม ทั้งสิ้น 2,341,080 คน โดยนักท่องเที่ยวมีวันพักเฉลี่ย 7.8 วัน และค่าใช้จ่ายต่อทริปประมาณ 50,766 บาท ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน อันดับ 2 รองจาก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) จะช่วยกระตุ้นภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวจีนสู่เป้าหมายรายได้ 257,500 ล้านบาท ในปี 2566

ทั้งนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานอีก 3 แห่ง ดังนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน XJ 761 สายการบิน Thai AirAsia X จากเซี่ยงไฮ้ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน FD583 สายการบิน Thai Air Asia จากคุนหมิง เที่ยวบิน SL935 สายการบิน Thai Lion Air จากฉางซา และเที่ยวบิน DD3111 สายการบิน Nok Air จากหนานหนิง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 2 เที่ยวบิน สายการบิน China Eastern Airlines ได้แก่ เที่ยวบิน MU 205 จากเซี่ยงไฮ้ และเที่ยวบิน MU 2563 จากคุนหมิง โดยแต่ละพื้นที่ได้จัดพิธีต้อนรับ การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมมอบพวงมาลัยและของที่ระลึก เพื่อต้อนรับสร้างความประทับใจและแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยว

Subscribe