ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต ภูมิใจไทย รุกยื่นหนังสือ จี้ แขวงทางหลวงภูเก็ต เร่งเพิ่มไฟแสงสว่าง ถนนเชิงทะเล-กมลา

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต ภูมิใจไทย รุกยื่นหนังสือ จี้ แขวงทางหลวงภูเก็ต เร่งเพิ่มไฟแสงสว่าง ถนนเชิงทะเล-กมลา หลังชาวบ้านร้องเรียนหลอดไฟชำรุด จำนวนหลายจุด ทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืนบ่อยครั้ง

นายวงศกร ชนะกิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จ.ภูเก็ต พรรคภูมิใจไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงช่อมแซมระบบไฟ ส่องสว่างถนนสายเชิงทะเล-กมลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 จำนวน 2 ช่วง ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

นายวงศกร กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลกมลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรถนนสายเชิงทะเล-กมลา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักเข้าสู่พื้นที่ตำบลกมลา และพื้นที่ตำบลป่าตอง เป็นถนนสวนเลน 2 ช่องจราจร สภาพไฟส่องสว่า งถนนชำรุดจำนวน 6 ช่วง ไม่น้อยกว่า 30 ดวง

ประกอบด้วย 1 ช่วงทางโค้งหน้า โรงแรมโนโวเทล 2. ช่วงถนนหน้าร้านอาหารนานอก 3. บริเวณสีแยกไฟแดงบ้านหัวควนไปถึงร้านเดอะคลับ 4. สามแยก Oceana icon ไปถึงบ้านมณทา 5. บริเวณควนยักษ์ไปถึง Kamala fall 6. รอยต่อสะพาน Uzen maya

สำหรับถนนเส้นดังกล่าวประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำ มักเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน ถ้าไม่ดำเนินการปรับปรุง ช่อมแชมจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นดังกล่าวได้

ขณะที่ นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวว่า หลังรับเรื่องร้องเรียน จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมทันที เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายเมืองท่องเที่ยว ที่มีการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในส่วนของการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างนั้นที่ผ่านมาทางแขวงจะมีแผนในการซ่อมบำรุงอยู่แล้ว แต่ในถนนเส้นดังกล่าวยังไม่ถึงคิว แต่หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน และนักท่องเที่ยว

Subscribe