ศรชล.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเรือ Yona Beach Club Phuket

ศรชล.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเรือ Yona Beach Club Phuket ที่ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยต้องทำตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ ท่าเทียบเรือบ้านยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต นาวาเอก กฤษณ์ เคลือบมาศ รองผอ.ศรชล จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง ตำรวจน้ำ ตัวแทน ภาคประชาชนในพื้นที่ป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเรือYona Beach Club Phuket ที่ดัดแปลงตัวเรือเป็นสถานบริการลอยน้ำซึ่งจอดลอยลำอยู่ในบริเวณบ้านป่าคลอก เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยในด้านต่างๆตามที่เจ้าของเรือได้มีการขอเปิดให้บริการซึ่งในปัจจุบันยังเรือไม่ได้อนุญาตให้เปิดกิจการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยการตรวจได้มีการตรวจในเรื่องของ การจะขึ้นทะเบียนเรือ และความปลอดภัยของเรือซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ลักษณะการให้บริการนักท่องเที่ยว การกำจัดขยะ การสร้างมลพิษทางน้ำ และความปลอดภัยของพื้นที่ในการทิ้งสมอที่ต้องไม่กีดขวางเส้นทางเดินเรือและแนวปะการังและจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของพืชและสัตว์ทางทะเลในส่วนนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ ส่วนในเรื่องของการจำหน่ายสุราและยาสูบจะอยู่ในความรับผิดชอบของสรรพสามิตจังหวัด ส่วนในเรื่องของพนักงานประจำเรือที่ให้บริการด้านต่างๆและประกอบอาหารบนเรือ เป็นเรื่องของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการตรวจสอบ ซึ่งเรือดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

นาวาเอก กฤษณ์ เคลือบมาศ รองผอ.ศรชล จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่ได้มีการบูรณาการกำลังในการตรวจเรือลำดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลผู้ประกอบการซึ่งถ้า เห็นข้อบกพร่องอะไรก็แจ้งให้ทราบ ส่วนการอนุญาตหรือไม่อนุญาตจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ นอกจากนี้ก็ยังได้มีการเชิญในส่วนของภาคประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องดูข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายของแต่ละหน่วยก็สามารถที่จะอนุญาตให้ได้ก็ให้อนุญาตไป แต่ก็ต้องผ่านในข้อกฎหมายทุกข้อจึงจะดำเนินการได้ ซึ่งการจะทำอะไรก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้จากการตรวจพบว่าเรือลำดังกล่าวน่าจะมีการเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการลงพื้นเพื่อตรวจสอบต่อไป

Subscribe