ศรชล.ภาค 3 ตรวจเข้ม ! เรือประมงที่แจ้งขอปิดสัญญาณ VMS

ศรชล.ภาค 3 ตรวจเข้ม ! เรือประมงที่แจ้งขอปิดสัญญาณ VMS (ระบบติดตามเรือประมง) ชั่วคราว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จว.ภก. พร้อมเจ้าหน้าที่ ศคท.จว.ภก. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งขอปิดสัญญาณ VMS (ระบบติดตามเรือประมง) ชั่วคราว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ลำ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามเรือในกลุ่มดังกล่าวมิให้มีการลักลอบนำเรือออกไปทำการประมงโดยไม่เปิดสัญญาณ VMS (ระบบติดตามเรือประมง) ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย สำหรับการแจ้งปิดระบบติดตามเรือประมงชั่วคราว สามารถทำได้เฉพาะกรณี เรือประมงชำรุด , อุปกรณ์ vms เสีย และ เรือประมงอับปาง โดยต้องแจ้งงดใช้เรือ พร้อมแจ้งจุดจอด ต่อกรมเจ้าท่าและกรมประมงในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ศคท.จว.ภก.ได้รายงานผลการปฏิบัติใน Google Form ให้ ศยก.ศรชล. เรียบร้อยศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”

Subscribe