ศรชล.ภาค 3 อำนวยการ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรือสำราญขนาดใหญ่

ศรชล.ภาค 3 อำนวยการ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรือสำราญขนาดใหญ่

ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จว.ภก. ร่วมบูรณาการกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจสอบเรือสำราญ Genting Dream สัญชาติ บาฮามัส เดินทางมาจาก (Last Port) ประเทศสิงคโปร์ จอดทอดสมอบริเวณหน้าท่าเทียบเรือศุลกากร จังหวัดภูเก็ต เวลา 06:00 น. มีคนประจำเรือ 1,748 คน และมีนักท่องเที่ยว 3,865 คน รวมทั้งหมด 5,613 คน เป็นคนไทย 22 คน ต่างชาติ 5,591 คน เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00 น. ไปยัง (Next port ) ปีนัง ประเทศมาเลเซีย จากการตรวจสอบเอกสารประจำเรือและคนประจำเรือ พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ศคท.จว.ภก.ศรชล.ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”

Subscribe