ศาลเจ้าล้างอ๊ามเตรียมพร้อมรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าในจังหวัดเริ่มล้างอ๊ามเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564  ด้าน พ่อค้าแม่ค้าขายผักเผยน้ำท่วมเป็นเหตุทำให้ผักราคาปรับขึ้น ปีนี้ขายได้ไม่ดีเหมือนปีก่อนๆศาลเจ้า (อ๊าม) ในจังหวัดภูเก็ตได้ทำการล้างทำความสะอาดศาลเจ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรม อาทิ โต๊ะ ตะเกียง ตั่วเหลียน เสลี่ยงพระ เครื่องทองเหลืองทุกชนิด  เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ภายในโรงครัว อาทิ ช้อน จาน หม้อ กระทะ  เป็นต้น  เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 ซึ่งในมีปีนี้ทุกศาลเจ้าจัดกิจกรรมล้างศาลเจ้าเป็นการภายใน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้า โดยมีผู้มีจิตศรัทธาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาร่วมด้วยแต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และในบางศาลเจ้าอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้นจึงให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ถนนระนอง อ.เมืองภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสาธารณสุข เนื่องจากขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในภูเก็ตยังค่อนข้างสูงแม้จะลดต่ำกว่า 200 คน แล้วก็ตามขณะที่บรรยากาศบริเวณถนนหน้าศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในช่วงปกติจะมีการเปิดร้านแผงลอยขายอาหารเจจำนวนมากก่อนถึงช่วงงานประเพณีอย่างน้อย 1 สัปดาห์ แต่ในนี้ทางศาลเจ้าไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งร้านค้าแผงลอย  เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้มีเฉพาะร้านค้าที่มีอยู่เดิมในอาคารพาณิชย์ และร้านค้าที่มีการเช่าพื้นที่เอกชนในการเปิดขายอาหารเจแต่มีจำนวนไม่มาก แม้จะมีผู้ออกมาซื้ออาหารเจบ้างแล้ว แต่ยังมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้บรรยากาศยังคงเงียบเหงาผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ก่อนจะถึงวันถือศีลกินผัก ในช่วงเย็นวันที่ 5 ตุลาคมแต่ละศาลเจ้าจะมีการยกเสาโกเต้ง หรือเสาตะเกียง 9 ดวง สัญลักษณ์เริ่มต้นเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทาง ส่วนของพิธีแห่พระรอบเมืองนั้น ได้มีการกำหนดให้เป็นขบวนแห่ด้วยรถแทนขบวนแห่เดินเท้านอกจากนี้ พ่อค้าผักตลาดเกษตร กล่าวถึงราคาผักภายในตลาดสดสาธารณะ 2 ตลาดเกษตร ว่า จังหวัดภูเก็ตกำลังจะมีการจัดประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ราคาผักในปีนี้มีราคาปรับคุณสูงเพราะว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคกลางในหลายจังหวัด ทำให้การขนส่งค่อนข้างลำบากทำให้ผักหลายชนิดมีการปรับราคาขึ้น และในช่วงบรรยากาศก่อนประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้การจับจ่ายซื้อหาผักเพื่อนำไปประกอบอาหารนั้น ค่อนข้างจะเงียบเพราะว่าการจัดกินผักปีนี้ร้านค้าต่างๆก็ไม่ได้มีการจำหน่ายอาหารเหมือนปีก่อนๆส่วนราคาผักปรับตัวก่อนจะมีการจัดประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ขยับขึ้นกิโลกรัมละ 10-20 บาท อาทิ คะน้าขายกิโลกรัมละ 60 บาท ผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ 35-40 บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ 30-40 บาท มะเขือกิโลกรัมละ 20-30 บาท ขึ้นฉ่าย 110-130 บาท ส่วนผักที่ไม่ได้ใช้ในช่วงถือศีลกินผักภูเก็ตอย่างกระชาย ก็มีการปรับลดราคาลงมา จาก 180 เหลือ 140 บาทต่อกิโลกรัมละพ่อค้าผัก กล่าวต่อไปอีกว่า พิษจากน้ำท่วมส่งผลให้ของมีราคาแพง รวมทั้งจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ระบาดในพื้นที่ภูเก็ต ทำให้ประชาชนประหยัดมากยิ่งขึ้นในการออกมาจับจ่ายใช้สอย โดยภาพรวมแล้วการซื้อหาผักก่อนจัดถือศีลกินผัก (กินเจ) ของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ถือว่าเงียบมาก ขายของยากขึ้น และในปีนี้ยอดขายลดลงกว่าปีที่ผ่านๆ มา