“ศาลเจ้าสามกอง” แห่พระรอบเมืองภูเก็ต

“ศาลเจ้าสามกอง” แห่พระรอบเมืองภูเก็ต ม้าทรงใช้อาวุธในตำนานแสดงอิทธิฤทธิ์รับเคราะห์แทนผู้เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ขณะที่ประชาชนร่วมตั้งโต๊ะรับพระด้วยพลังศรัทธา

สำหรับการพิธีแห่พระรอบเมืองในประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อออกเยี่ยมเยียน และให้พรประชาชนที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกิน การแห่พระรอบเมืองแล้ว โดยวันนี้เป็นการแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ หรือศาลเจ้าสามกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

โดยขบวนแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าสามกอง ออกจากศาลเจ้าตั้งแต่เวลา 06.45 น. ไปสิ้นสุดที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญควันธูป สำหรับขบวนแห่พระ ประกอบด้วย ขบวนธง และป้ายชื่อ ขบวนรถของศาลเจ้าต่างๆ ขบวนเกี้ยวหามรูปพระบูชาต่างๆ ซึ่งจัดตามชั้นยศของเทพ จากนั้นตามด้วยขบวนฉัตรจีน และขบวนพระเกี้ยวใหญ่ หรือตั่วเหลียน ซึ่งเป็นที่ประทับองค์กิ้วฮ่องไต่เต่

โดยในขณะขบวนแห่พระผ่านประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ตั้งโต๊ะบูชา และจุดประทัดต้อนรับซึ่งบรรยากาศการแห่พระของศาลเจ้าสามกอง มีประชาชนและเด็กๆ ที่เลื่อมใสศรัทธามารอต้อนรับขบวนแห่พระตามถนนสายต่างๆ ซึ่งตลอดเส้นทางที่บวนแห่พระผ่านจะมีการจุดประทัดเสียงดังตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ ม้าทรงของศาลเจ้าสามกองในวันนี้ ยังคงใช้อาวุธในการทรมานร่างกายโดยในปีนี้ใช้อาวุธในตำนาน เช่น หัวมณฑล มีด ท่อพลาสติก เหล็มแหลมแทงเข้าไปที่บริเวณกระพุ้งแก้ม และยังมีการใช้ขวานเฉือนไปที่ลิ้น ทำให้มีเลือดออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้มารอชมเป็นอย่างมาก

ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการแห่พระรอบเมืองในประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จะเป็นขบวนแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าบ้านท่าเรือ ส่วนศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)