ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 ศาลเจ้า ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 ศาลเจ้า ได้ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง ถือเป็นการสิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผัก 2564 อย่างเป็นทางการศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 ศาลเจ้า ได้ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง ถือเป็นการสิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผัก 2564 อย่างเป็นทางการ โดยที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย อ.เมืองภูเก็ต ได้มีการประกอบพิธีลงเสาโกเต้งลงโดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากมารอ ชมพิธีและได้มีการเอากิ่งไผ่ ใบไผ่และสิ่งต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีเพื่อนำไปเป็นของมงคลเนื่องจากได้มีการผ่านการทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางศาลเจ้าได้มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีได้สวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตัวตามมาตราการป้องกันโรคที่ทางจังหวัดกำหนดอย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565