ศาลเจ้าในภูเก็ตประกอบพิธียกเสาโกเต้ง แบบ New Normal

ศาลเจ้าในภูเก็ตประกอบพิธียกเสาโกเต้ง แบบ New Normal มีประชาชนสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วม ขณะที่ประกอบพิธีกรรมฝนตกลงมาเริ่มขึ้นแล้วงานประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ต ทุกศาลเจ้าที่เข้าร่วมประเพณีต่างประกอบพิธียกเสาโกเต้ง ที่บริเวณลานพิธีกรรมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้ง หรือเสาตะเกียงเทวดาทั้ง 9 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวภูเก็ต ตลอดจนนักท่องเที่ยวคนไทย ต่างสวมใส่ชุดขาว เข้าร่วม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ปีนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการประกอบพิธีในปีนี้ทุกศาลเจ้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งทางศาลเจ้าได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีการเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่าง และการสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทั้งนี้ ในส่วนของการประกอบพิธีนั้นมีเพียงองค์เล่าเอี๊ย ซึ่งเป็นองค์พระใหญ่ที่สุดประจำศาลเจ้า ประทับทรงเพียงองค์เดียว และขณะประกอบพิธีกรรมได้มีฝนตกลงมาด้วย นอกจากนี้ไม่มีการแสดงปาฏิหาริย์ใดๆอย่างไรก็ตาม ในส่วนของศาลเจ้าต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตที่มีการประกอบพิธีถือศีลกันผักนั้นต่างประกอบพิธียกเสาโกเต้งเช่นกัน เช่น ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้ากะทู้ เป็นต้น ซึ่งแต่ละศาลเจ้ามีประชาชนต่างใส่ชุดขาวมาร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล