ศึกษาดูงานท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ำ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ถึงความพร้อมของอาคารผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดเล็กผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต บ้านอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ถึงความพร้อมของอาคารผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดเล็ก (Small Luxury Cruise) ขนาดผู้โดยสาร 700 คน โดยมี ผู้บริหารท่าเรือภูเก็ต บริษัทภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต นายด่านศุลกากรภูเก็ต ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานและนำเสนอข้อมูลต่างๆทั้งนี้ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เป็นท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าเพียงอย่างเดียว โดยมีการ ส่งออกไม้ยางพารา ยางพารารมควัน และปาล์มน้ำมัน และเมื่อมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดเล็ก (Small Luxury Cruise) โดยมีขนาด 980 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้จำนวน 700 คนอย่างไรก็ตาม หากสามารถเปิดเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดเล็ก (Small Luxury Cruise) ตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล จะต้องมีกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง มีรถมารอรับนักท่องเที่ยว การขยายเส้นทางการเดินรถ การรองรับรถแท็กซี่รับนักท่องเที่ยว มีห้องละหมาด ห้องพยาบาล ศูนย์ดิวตี้ฟรี โซนคอฟฟี่ชอป ทั้งหมดจะตอบสนองยุทศาสตร์ชาติ ด้านการท่องเที่ยวระดับสูง เนื่องจากเรือสำราญจะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น

Subscribe