ศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว

CSC ANDAMAN ศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว ตอกย้ำความสามารถในการช่วยเหลือติดตามเรือทุกประเภท ยกระดับการดูแลความปลอดภัยระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว – ชาวเรือ

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกำลังกลับมาฟื้นตัว เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้น ส่วนใหญ่กระจายตัวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และ มีจำนวนมากที่เดินทางท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งการดูแลความปลอดภัยทางทะเลโดยเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางทะเล การเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็ว นับเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เกี่ยวกับเรื่องนี้

นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าว ขณะนี้ในส่วนของเจ้าท่าฯ เองได้มีการยกระดับในการดูแลความปลอดภัยทางทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับนักท่องเที่ยว และ ชาวเรือ ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดตั้งศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลขึ้นทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่อันดามัน ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ ศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน หรือ CSC ANDAMAN ซึ่งตั้งอยู่ภายในท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต (ใกล้กับท่าเทียบเรือศุลกากร) อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยการนำเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรทางอากาศมาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งทางน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และ สตูล ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเข้า-ออกท่าเรือสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และ เป็นการรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชน

โดยการทำงานของศูนย์แห่งนี้ สามารถแสดงตำแหน่งเรือที่ได้รับจากอุปกรณ์ติดตามเรือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเรดาร์, ระบบแสดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ และ ระบบแสดงข้อมูลตำแหน่งเรือผ่าจอบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารทันเวลา สำหรับการตัดสินใจภายในห้องบังคับการควบคุมการเดินเรือตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางเรือ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความพร้อมปลอดภัยการจราจรทางทะเลอีกด้วย ซึ่งศูนย์ฯ จะทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์เรือทุกประเภททั้งเรือไทยและเรือต่างชาติ รวมถึงท่าเรือทุกแห่งด้วย เน้นดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก หรือป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น หรือหากเกิดเหตุจะสามารถทำการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งจะทำให้สามารถสืบสวนสอบสวนได้โดยเร็วอีกด้วย

นายณชพงศ ยังกล่าวอีกว่า CSC ANDAMAN เป็นระบบการจัดการจราจรทางน้ำ ดูแลครอบคลุมพื้นที่ทั้งพื้นที่ภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ จ.ระนอง- สตูล และ ไปเชื่อมต่อกับฝั่งอ่าวไทย รวมถึงระดับประเทศ รวมถึงการลิงค์ข้อมูลกับ ศรชล.ภาค 3 ในการใช้ประโยชน์ในการติดตามเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย โดยติดต่อทางวิทยุ และ การตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีเกิดเหตุทางน้ำ

ซึ่งที่ผ่านเวลาเกิดอุบัติเหตุข้อมูลเกี่ยวกับจุดเกิดเหตุมักจะไม่ชัดเจน ทำให้การค้นหา การช่วยเหลือทำได้ล่าช้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียที่มากขึ้นก็ได้ แต่หลังจากมีการตั้งศูนย์ การตรวจสอบเรือต่าง ๆ รวมถึงท่าเรือทำได้ง่ายขึ้น เช่น กรณีชาวจีนที่ออกไปตกปลาและขาดการติดต่อ เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็สามารถตรวจสอบพิกัดเรือและเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถลดความสูญเสียลงไปได้ เพราะการทำงานของศูนย์แห่งนี้ สามารถแสดงตำแหน่งเรือที่ได้รับจากอุปกรณ์ติดตามเรือประเภทต่าง ๆ และระบบแสดงข้อมูลตำแหน่งเรือผ่าจอบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันที

Subscribe