สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตยังดีต่อเนื่อง การพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ไม่ได้ส่งผลกระทบ

สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตยังดีต่อเนื่อง การพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใด

นางสิริกร ขัดเปา ผู้จัดการบริษัทพีพีครุยเชอร์ จำกัด 1 ในผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ที่ท่าเทียบเรือรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวในขณะนี้ยังคงคึกคักต่อเนื่อง ซึ่งจากสถาณการณ์สภาวะอากาศที่ผันผวน ในช่วงก่อนหน้านี้ที่บางพื้นที่มีสถานการณ์หมอกควันแต่สถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว รวมถึงในช่วงหลังสงกรานต์มีการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ใหม่ โดยทั้ง 2 ปัจจัย ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต แต่อย่างใด ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตตามปกติ

ทั้งนี้ ในส่วนของทางบริษัท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีการจองเรือล่วงหน้า และยังไม่พบการยกเลิกจองจากลูกค้า จึงไม่กังวลในเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าว แต่ไม่ประมาท ยังคงเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งความปลอดภัยในการเดินเรือ และความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ที่ยังคงจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ป้ายขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศที่ท่าเทียบเรือ ยังให้บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 2,500-3,000 คนต่อวัน เช่นเดียวกับบรรยากาศย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่มีนักท่องเที่ยวเที่ยวชมความงดงามทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ของคนภูเก็ตเป็นจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับของจังหวัดภูเก็ต

Subscribe