สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบมีการระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบมีการระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพิ่มขึ้น เร่งสั่งการเฝ้าระวัง ป้องปรามในทุกพื้นที่

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ล่าสุด พบว่าสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังมีการระบาดต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ทั้งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ซึ่งทางจังหวัดได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

สำหรับ มาตรการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนสกัดกั้นยาเสพติดทั้งเส้นทางบก ทางทะเล และทางสายการบิน เพื่อปิดเส้นทางนำเข้ายาเสพติด รวมถึงมีการเดินหน้าอย่างเข้มข้นในโครงการจัดระเบียบสังคม ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานบริการ

รวมทั้งการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาเพื่อป้องกันเยาวชนและนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมครูแคร์ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตลอดจนมาตรการบำบัดรักษายาเสพติด และมาตรการยึดทรัพย์สิน คดียาเสพติด ที่จะเป็นการตัดต้นตอการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

Subscribe