สนามบินภูเก็ต ต้อนรับนทท.เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN9625 โฮจิมินห์-ภูเก็ต

สนามบินภูเก็ต ต้อนรับนทท.เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN9625 โฮจิมินห์-ภูเก็ต จำนวน 161 คน

นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.) ให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึกกระเป๋ากันน้ำ “HKT WE CARE” ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN9625 เส้นทางการบิน SGN-HKT (โฮจิมินห์ – ภูเก็ต) ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

จากนั้น ร่วมมอบพวงมาลัยให้แก่คณะ Incentives จากประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ณ ห้องโถงขาเข้า ประตู 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต จำนวน 161 คน

การนี้ มีนายภาคิน ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝทอ.ทภก.), Mr. Dao Truong Luu ผู้จัดการทั่วไป สายการบินเวียดนาม ประจำประเทศไทย, ผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต, ผู้แทนสายการบิน และบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สายการบินดังกล่าว

Subscribe