สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเปิดบ้าน ต้อนรับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเปิดบ้าน
ต้อนรับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานต้นแบบการขออนุญาติโรงแรมบูทิกขนาดเล็กของสภาท่องเที่ยวภูเก็ตหวังให้ SMEs ขนาดเล็ก เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชน และระดับประเทศ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ณ ห้องประชุม Amorn Phuket Pearl คณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการนำของ นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ประธานกรรมการ บริษัทนิกรมารีน จำกัด กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 11 ภูเก็ต พังงา กระบี่ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายพุทธา มากหลาย นายกสมาคมบริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้

เลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมเล็ก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประธานคณะทํางานฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ และทีมงาน ให้การต้อนรับ นาง สุวรรนา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายไพโรจน์ ปิติพันธรัตน์ นายกสมาคมธุระกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นาง ศิรินันท์ เตจ๊ะลือ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นาง สิราวัลย์ ไฟสริน อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และคณะ ในโอกาส เดินทาง มา ศึกษาดูงาน และรับฟังแนวทาง การผลักดันการขอใบอนุญาติโรงแรมขนาดเล็ก ของจังหวัดภูเก็ต โดยที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตด้านการดำเนินการผลักดันการขอใบอนุญาตโรงแรมขนาดเล็ก ให้มีการดำเนินการ ถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ ได้บรรยายข้อมูลแนวทางการดำเนินการผลักดันเรื่องดังกล่าว จนถึงปัจจุบันที่รัฐบาลมี การประกาศกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พศ. 2566 ในราชกิจจา ลงนามบังคับใช้โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อร่วมกับทางภาครัฐแก้ไขพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากเป็น SMEs ขนาดเล็กที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับ ผู้ประกอบการบูติกโฮเทลทั่วประเทศ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับ 4) พ.ศ 2566 มีการประกาศใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศ มีโอกาสเข้าเกณฑ์ขอรับใบอนุญาตโรงแรมได้มากขึ้น และยังคงเล็งเห็นความสำคัญของโครงสร้างอาคารที่จำเป็นต้องมีความแข็งแรงปลอดภัย ตามเกณฑ์ที่พึงมี

โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็ก ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา และได้รับการติดต่อจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวจะผ่านมติครม. และผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา , สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และ กฤษฎีกา ตามลำดับต่อไป

นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผย เร็วๆนี้ยังจะมีข่าวดีให้โรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง กฎกระทรวงที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ของกรมการปกครอง จะมีการแก้ไขปรับปรุงขยาย ห้องพักจาก 4 ห้องไม่เกิน 20 คน เป็น 8 ห้อง ไม่เกิน 30 คน ครอบคลุมไปถึงที่พักอื่นๆเช่น แพ เต็น กระโจม ให้เข้าเกณฑ์ขอใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านมติครม.เห็นชอบแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฏีกา หากเห็นชอบกฎหมายฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมขนาดเล็กคงจะประกาศใช้ได้ในเร็วๆนี้ ซึ่งจะส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีเข้าประเทศได้เพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการเองหากเข้าเกณฑ์ได้รับใบอนุญาตจะสามารถขอเงินทุนขยายปรับปรุงกิจการ ต่อยอดธุรกิจเพิ่มเม็ดเงินลุงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไป

Subscribe