สภ.ท่าฉัตรไชย ระดมความคิดเห็นต่อโครงการฉัตรไชยสมาร์ทเซฟตี้โซนและพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เซฟตี้โซน

สภ.ท่าฉัตรไชย ระดมความคิดเห็นต่อโครงการฉัตรไชยสมาร์ทเซฟตี้โซนและพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เซฟตี้โซน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

พ.ต.อ.สมปอง บุญรัตน์ ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชยเปิดเผยว่า สภ.ท่าฉัตรไชย ได้มีกาจัดประชุมภาคีเครือข่าย big six ประกอบด้วยภาคประชาชน ร่วมระดมความคิดเห็นต่อโครงการฉัตรไชยสมาร์ทเซฟตี้โซน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการกำหนดวาระเรื่องแจ้งให้ภาคีเครือข่ายทราบเกี่ยวกับโครงการที่จัดทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวและในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาทางสภ.ท่าฉัตรไชย ร่วมกับ อบต.ไม้ขาว ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เซฟตี้โซน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ท่าฉัตรไชยมีที่พักที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากจึงต้องมีมาตราการในการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในมาตราการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว