สภ.ป่าตอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำกิจกรรมจิตอาสา

สภ.ป่าตองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาชุมชน ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เก็บขยะพลาสติก ข้างทางสาธารณะ” ในพื้นที่ต.ป่าตอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564สภ.ป่าตอง ร่วมกับ ทม.ป่าตอง และ ชุมชนบ้านกะหลิม ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาชุมชน ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เก็บขยะพลาสติก ข้างทางสาธารณะ” ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 นำโดย พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.ป่าตอง พ.ต.ท.ปรีชา บาริงพัฒนกูล สวป.สภ.ป่าตอง นายฉัตรชัย สาริขพันธุ์ สมาชิกเทศบาลเมืองป่าตอง นางสาวภการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตองเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจิตอาสาพระราชทาน สภ.ป่าตอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง ประชาชนชุมชนจิตอาสากะหลิม ,ผู้เข้ารับการบำบัดตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะพลาสติกสองข้างทาง สร้างจิตสำนึกให้คนผู้สัญจรไม่ทิ้งขยะข้างถนน ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในพื้นที่สาธารณะ บริเวณชุมชนกะหลิม ซอย 5,6 ถนนพระบารมี และมัสยิดหวะด้านิย้าตุลอิสลามิยะห์ (บ้านกะหลิม) ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564  เพื่อให้ถนน ทางสาธารณะ ในชุมชนปราศจากขยะพลาสติก วัชพืช สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลดปัญหาขยะพลาสติก ป้องกันการแพร่เชื้อโรค อันอาจเป็นปัญหาตามมาในภายหลัง และเพื่อให้ชุมชนที่เราอยู่อาศัย สะอาดน่าอยู่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ลดปัญหาขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

Subscribe