สมาคมคนพิการภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัด กิจกรรม RUNABLE TOGETHER PHUKET ครั้งที่ 3 ปี ประจำปี 2566 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็น ก้าวเล็กๆ เพื่อส่งมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ด้อยโอกาส

15 กรกฎคม 2566 เวลา 05.45 น. ณ ปลายแหลมสะพานหิน นายนิกร แก้วน้อย นายกสมาคมคนพิการภูเก็ต เป็นประธานเปิด กิจกรรมวิ่งRUNABLE TOGETHER PHUKET ครั้งที่ 3 ปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ประเภทคือระยะทาง 3 กิโลเมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตรและระยะทาง 11 กิโลเมตร RUNABLE TOGETHER PHUKET ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็น ก้าวเล็กๆ เพื่อส่งมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อจัดซื้อกายอุปกรณ์ให้คนพิการจังหวัดภูเก็ตในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน /เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้คนพิการจังหวัดภูเก็ต/เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ยากไร้ในจังหวัดภูเก็ตและเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมคนพิการภูเก็ต

โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีภาคประชาชนเครือข่ายคนพิการมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

#วิ่ง #งานวิ่งภูเก็ต #งานวิ่ง #APHPKT #ภูเก็ต #คนพิการ #คนพิการภูเก็ต #งานวิ่งคนพิการ

Subscribe