สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 วันที่ 4

สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 วันที่ 4 (ของการรณรงค์) เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ชัยเกียรติ วิริยสถิตย์กุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566 (ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566) โดยมี นายปรีดี เอ้งเส้ง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ของวันที่ 30 ธันวาคม 2565(วันที่ 4 ของการรณรงค์)จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 7 ครั้ง ในส่วนของมีผู้บาดเจ็บรวม 7 คน( ชาย 5คน ,หญิง 2 คน) ส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยง เมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด และ เกิดจากสิ่งแวดล้อมสูงสุดคือทัศนวิสัยไม่ดี

โดยจังหวัดภูเก็ตมีจุดตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ จำนวน 11 จุดตรวจ ส่วนผลการดำเนินคดีใน 10 ข้อหลัก พบว่า ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยมีจำนวนสูงสุด รองลงมาได้แก่ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และ เมาสุรา ตามลำดับ

สรุปรวมยอดสะสม 4 วันจังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุทางถนน 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต เพศชาย 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 คน (ชาย 10 คน และหญิง 8 คน)

Subscribe