สัมมนาโครงการเชื่อมโยงธุรกิจและลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเกษตร(ผู้ผลิตข้าว)กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ใน จ.ภูเก็ต

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักฯ ธกส.จัด สัมมนาโครงการเชื่อมโยงธุรกิจและลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเกษตร(ผู้ผลิตข้าว)กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ใน จ.ภูเก็ต

นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ โรงแรมรามาด้า อำเภอเมืองภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักฯธกส.จัดสัมมนาโครงการเชื่อมโยงธุรกิจและลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเกษตร(ผู้ผลิตข้าว)กับประกอบการท่องเที่ยว ใน จ.ภูเก็ต ข้าวสารซื้อตรงจากโรงสี ร้อยเอ็ด นครพนม ศรีสะเกตุ และเข้าถึงแหล่งทุน โดยร่วมมือกับสมาคม องค์กรต่าง นำโดยว่าที่ ร.ต.เอนก นุรักษ์ประธานสมาพันธ์ , นาย อรุพงษ์ เพชรสุข ผอ.สำนักฯธกส. ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายอมร อินทรเจริญ, นายกสมาคมพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต, นายสร้างสรร ทองตัน, รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต นายอดิศร สุมาลี, นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต นายชินวัฒน์ อุดมนิดม, สมาคมภูเก็ตไบค์วีค, นายอมรินทร์ ศรัญยสกุล,สมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้, นาย ทิวัตร สีดอกบวบ รอง นายกอบจ ภูเก็ต, นาย ปรีชา ใจอาจ ที่ปรึกษาประธานสภาท่องเที่ยวฯ พี่น้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต และพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิตข้าว จาก สกต.ร้อยเอ็ด สกต.ศรีษะเกษ สกต.นครพนม, เข้าร่วม

นางวิรินทร์ตรา กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้ค้าข้าวและเพื่อเป็นการส่งด้านการตลาดของเกษตรกรผู้ค้าข้าวเนื่องจากในแต่ละปีจังหวัดภูเก็ตต้องนำข้าวเข้ามาเป็นจำนวนมากและในขณะนี้หลังมีการเปิดประเทศก็ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้มีความต้องการในเรื่องของข้าวเพิ่มขึ้น ทางตนจึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรค้าข้าวได้มีการเปิดตลาดมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ประชาชนชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้มีการพบปะกับแหล่งทุนเพื่อสามารถนำเงินทุนมาฟื้นฟูและปรับปรุงกิจการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้วจะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอีกด้วย