สัมมนา ภูเก็ต Post Covid Transform ธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่

สภาอุตสาหกรรมภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานสัมมนา ภูเก็ต Post Covid Transform ธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมสัมมนา Workshop และ Business Matching

ที่ โรงแรม Courtyard by Marriott Phuket Town ถ. ภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ภูเก็ต Post Covid Transform ธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่ โดยมีนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม

นางสาวเชิญพร กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนประกอบการท้องถิ่น หน่วยงานทุกภาคส่วนและบุคลากรรุ่นใหม่ในภาคใต้เพื่ออัพเดทข้อมูลสถานการณ์ ทิศทางการไปต่อและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำกลุ่มอันดามัน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลโซลูชั่น การประยุกต์ใช้บริการด้านการเงินและหลักฮวงจุ้ยเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปรับกลยุทธ์และวางแผนในระยะยาว เพื่อดึงดูดเชิงธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด 19 สร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นรวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการประชุมในประเทศไทยซึ่งหัวข้อการสัมมนาแบ่งออกเป็น 5 ช่วงและเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ต่อยอดทางธุรกิจในช่วง Business Matching

ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต หวังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Transform ธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่ เพื่อขยายขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมปรับเปลี่บนรับทุกความท้าทาย สามารถสร้างกำไรและลดค่าใช้จ่ายในรูปแบบใหม่ ๆ สร้างการเติบโตครั้งใหม่หลังวิกฤตได้อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน