สาธิตกู้ภัยทางน้ำและสาธิตการดับเพลิงบนอาคารสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ปภ.เขต18 ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาธิตกู้ภัยทางน้ำและสาธิตการดับเพลิงบนอาคารสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในมาตราการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ

ที่ บริเวณขุมน้ำหน้าศูนย์ ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ไปเยี่ยมชมการสาธิตการช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำ การดับเพลิงบนอาคารสูง และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและการสาธิตอื่นๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยมีส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมชมการสาธิต

นายปัณณทัต ศรีวิเศษ ผอ.ศูนย์ ปพ.เขต18 จ.ภูเก็ต (ประจำจังหวัดตรัง) สำหรับวันนี้การสาธิตและการใช้อุปกรณ์กู้ภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ได้นำเรืออุปกรณ์ ช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำ มีเรือRESCUE1 เรือเจ็ตสกี เรือยาง สำหรับอาคารสูงจะมีรถบันไดน้ำหอสูง 4 เมตร รถสูบน้ำระยะไกล และรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ที่นำมาสาธิตให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักเรียน นักศึกษาได้รับรู้ ว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 มีความพร้อมในการเตรียมการ ในพื้นที่ของ 5 จังหวัดอันดามัน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งทางน้ำ และทางบก ยังมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ยังไม่ได้นำออกมาสาธิตในวันนี้

นายสุเมธ กุลฤทธิ์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการฝึกทางน้ำได้ลงเรือและเก็บรายละเอียดในน้ำว่า ถ้าคนที่เกิดเหตุในน้ำในลักษณะแบบนี้ควรช่วยเหลืออย่างไร โดยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้ ก่อนการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ถ้าหากไม่ได้ทำการเรียนรู้ก่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผิดวิธี จะทำให้คนที่เกิดอุบัติเหตุจากที่ได้รับความบาดเจ็บน้อยก็สามารถที่จะทำให้บาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเจอเหตุไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหน อับดับแรกเราต้องประเมินสถานการณ์ ว่าเป็นภัยระดับไหน เราสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ ถ้าหากว่าช่วยเหลือไม่ได้ จำเป็นต้องประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทัน

ทั้งนี้การสาธิตดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุหรือภัยต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Subscribe