สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ยืนยันมีมาตรการการดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ยืนยันมีมาตรการการดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลเน้น 3 เรื่องสำคัญ ท่าเทียบเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย และคนปลอดภัย พร้อมนำระบบ IP Radio ในการติดต่อสื่อสารกับเรือ และเปิดสายด่วนฮอตไลน์ 1199 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวร 24 ชั่วโมง

นายอดูลย์ ระลึกมูล เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ กล่าวถึง มาตรการการดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล ว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตมีเรือที่จะต้องดูแลความปลอดภัยจำนวน 3,500-4,000 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือโดยสารภายในประเทศประมาณ 1,500 ลำ เป็นเรือกิจการ ประมงพาณิชย์ และประมงพื้นบ้าน จำนวนประมาณ 2,000 ลำ

โดยเน้น การปฏิบัติงานใน 3 เรื่องที่สำคัญได้แก่

เรื่องที่ 1 คือเรื่องท่าเทียบเรือ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 18 ท่าเทียบเรือและ 5 มารีนา รวมเป็น 23 ท่าเทียบเรือ โดยทุกท่าเทียบเรือจะต้องมี อุปกรณ์พื้นฐานประกอบด้วย อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาทิ ถังดับเพลิง อุปกรณ์ชูชีพ การจัดทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยท่าเทียบเรือทั้ง 23 ท่าเรือ เป็นจุดเช็คพ้อย ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของจังหวัดที่มีนโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล จะต้องมีการเช็คจำนวนคนเข้า-คนออก ณ บริเวณท่าเทียบเรือดังกล่าว

เรื่องที่ 2 ให้ความสำคัญเรื่องของตัวเรือ ซึ่งผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือ จะต้องมีหน้าที่ดูแลเตรียมความพร้อม ให้เรือมีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยในการให้บริการนักท่องเที่ยว มีอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆเช่น อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร อุปกรณ์ไฟสัญญาณการเดินเรือ รวมถึงมีมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยว ที่โดยสารอยู่บนเรือ และไม่ให้อนุญาตกัปตัน ลูกเรือและผู้โดยสารบนเรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และเรื่องที่ 3 คือในส่วนของกลุ่มผู้ใช้บริการ หรือนักท่องเที่ยว สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจะมี แนวทางการให้คำแนะนำ เช่นเมื่อเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำนักท่องเที่ยวจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ การแต่งกายที่มีความรัดกุม และจะมีเจ้าหน้าที่ประจำท่าฯดูแลการขึ้นลงเรือของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำหน้าที่คอยดูแลบริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แนะนำวิธีการครองสติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการทั้ง 3 ส่วนได้จะทำให้ การท่องเที่ยวทางน้ำมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตมีตั้งศูนย์ เฝ้าระวังและช่วยเหลือทางทะเลฝั่งอันดามัน (CSCA.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีเจ้าหน้าที่ อยู่เวรปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ Monitor เรือ และเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ AIS จะมีภาพแสดงตำแหน่งเรือบนจอมอนิเตอร์ นอกจากนี้ยังมีระบบ IP Radio ในการติดต่อสื่อสารกับเรือ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางน้ำและมีสายด่วนฮอตไลน์ 1199 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวร 24 ชั่วโมง

ในส่วนของการดูแลเรือประมงพาณิชย์ เรือทุกลำจะต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออก กับศูนย์ PIPO
สำหรับเรือประมงพื้นบ้านซึ่งมีประมาณ 1,500 ลำจะดำเนินการตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน

สำหรับมาตรการการดูแลเรือต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออกกับศูนย์ PYCC ผ่าน ระบบ NSW มีหลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกันได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ โดยในทุกภาคส่วนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความปลอดภัย

Subscribe