สืบสานประเพณี “พ้อต่อ” ตลาดบ่านซ้าน

ที่ บริเวณชั้น 2 อาคาร ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบ่านซ้าน) ถนนระนอง เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย และชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสด 1 (ตลาดบ่านซ้าน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดงานประเพณี “พ้อต่อ” หรือ “สารทจีน” ประจำปี 2565 โดยมีขบวนขบวนอัญเชิญองค์พ้อต่อก้ง จากชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย ไปยังอาคารตลาดสด เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมแก่ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จัก โดยมีชาวชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ่านซ้าน ชุมชนใกล้เคียง ตลอดชาวภูเก็ต ซึ่งส่วนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงร่วมนำเครื่องเซ่นไหว้มาสักการะองค์พ้อต่อก้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในปีนี้จัดงานเพียงวันเดียว เนื่องจากยังมีสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ประเพณีพ้อต่อ หรือสารทจีน เป็นงานบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานานตามคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน งานประเพณีนี้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันขึ้น15 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน(ประมาณเดือน 9 ปฏิทินจันทรคติไทย) ประเพณีพ้อต่อ มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าเทศกาลอุลลัมพน ซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์โดยทั่วกัน ประเพณีพ้อต่อเป็นวันครึ่งปีตามคตินิยมของจีน เป็นวันที่วิญญาณได้รับการปลดปล่อยให้กลับมาเยี่ยมญาติพี่น้อง แต่ละบ้านจะจัดแท่นบูชาพร้อมอาหารคาวหวานไว้ที่หลังบ้านโดยเครื่องเซ่นไหว้ในประเพณีพ้อต่อ ได้แก่ น้ำชา ขนมรวม (เต่เหลี่ยว)มิดเจี่ยน(คล้ายเครื่องบายศรีของไทย) ขนมเต่า (อังกู้) ขนมฟู(ฮวดโก้ย)ขนมจ่าง(กี้จ่าง)ผลไม้(สับปะรด กล้วย ข้าว ส้ม) ของหวานคาวเหล้าจีน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือขนมเต่าสีแดง ซึ่งเรียกว่า ตั่วกู้ โดยรวมพิธีไหว้นี้เรียกว่าพิธีป่ายปั๋ว