ส่งตัวผู้ต้องหาค้าปลานกแก้ว ในวงศ์ Scaridae

กรม ทช. ออกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกะกน จังหวัดภูเก็ต กรณีลักลอบ ค้าขายปลานกแก้ว ในวงศ์ Scaridae ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 – 03.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (สทช.10)

โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ตและศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ออกปฏิบัติการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 5 สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) หลังได้รับแจ้งมีการลักลอบ ค้าขายปลานกแก้ว ในวงศ์ Scaridae ขนาดไม่เกิน 50 ซม. ซึ่งเป็นปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงฯ

สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) ผู้จัดการร้านอาหารชื่อ ชิคเรสเตอร์รองท์ ของกลางปลานกแก้ว 9 ตัว, (2) ผู้จัดการร้านอาหารชื่อ บาวว์ตี้ซีฟู๊ด ของกลางปลานกแก้ว จำนวน 5 ตัว และ (3) เจ้าของร้านอาหารชื่อ ต้นตาลซีฟู๊ด ของกลางปลานกแก้ว 2 ตัว ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืน ข้อ 11 (8) ห้ามจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกะกน จังหวัดภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันข้อ 7 เวลา 23.08 น. คดีอาญาที่ 307/2565 ข้อ 8 เวลา 23.20 น. คดีอาญาที่ 308/2565 และข้อ 9 เวลา 23.49 น. คดีอาญาที่ 309/2565 ลงวันที่ 15 พ.ย. 65 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Subscribe