หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม “บลูไอคอน ฟันแฟร์ คริสต์มาสปาร์ตี้ ส่งมอบความสุข จากพี่สู่น้อง”

ที่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มูลนิธิ บลูไอคอน ฟาวเดชั่น (Blueicon Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยองค์กรจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือจากบุคคล และองค์กรต่างๆ รวมถึงการระดมทุน จากทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นำโดย Mr.Franck ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ได้จัดกิจกรรม “บลูไอคอน ฟันแฟร์ คริสต์มาสปาร์ตี้ ส่งมอบความสุข จากพี่สู่น้อง” ณ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง โดยร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และกาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นางณัษฐพร ชูวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางลักษณา อิศรางกูล ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายประจักษ์ ขุนแทน ปลัด อบต.ไม้ขาว นายสมภพ คมกล้า ผอ.โรงเรียนหงส์หยกบำรุง ทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) อบต.ไม้ขาว ประชาชนและเด็กในพื้นที่ตำบลไม้ขาว 200 ครอบครัว เข้าร่วมซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 ของมูลนิธิ บลูไอคอน ฟาวเดชั่น ซึ่งนำโดย Mr.Franck ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.ภูเก็ต) เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (อพม.) ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม BlueIcon Fun Fair Christmas Party ส่งมอบความสุขจากพี่สู่น้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว จำนวน 200 ครอบครัว ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้การแสดงดนตรีสด โชว์มายากล บูธกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ (พร้อมของรางวัลและของขวัญมากมาย) และ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว จำนวน 200 ครอบครัวสำหรับมูลนิธิ บลูไอคอน ฟาวเดชั่น เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมถึงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ มูลนิธิ หน่วยงานอื่นๆ ทางสังคม อาทิ บ้านเด็กกำพร้า

Subscribe