หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2566 และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดภูเก็ตโดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแจ้งให้ทราบข้อมูลด้านความต้องการแรงงานโดยเฉพาะที่สนับสนุนในภาคการท่องเที่ยว ที่รวบรวมโดยสำนักงานจัดหางานตามที่ผู้ประกอบการแจ้งมา พบว่ามีความขาดแคลนแรงงานอยู่ที่หลักประมาณ 3,800ตำแหน่ง ซึ่งการขาดแคลนแรงงานแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การขาดแคลนในเชิงปริมาณ แก้ไขโดยการประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมาทำงานทั้งงานเต็มเวลาและงานพาร์ทไทม์ และ การขาดแคลนแรงานที่มีทักษะฝีมือเฉพาะด้านสามารถดำเนินการได้โดยการเข้าร่วมยกระดับการพัฒนาทักษะที่ Re-skillและUp-skill ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 21
ทั้งนี้ ความต้องการแรงานที่สนับสนุนในภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดยังคงมีอยู่ จากปัจจัยที่ประเทศจีนเปิดให้คนจีนไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆได้ โดยได้มีการคาดการณ์ว่าจะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตจะได้มีการสำรวจตำแหน่งงานว่างอีกครั้ง และต้องมีการอัพเดทอยู่เสมอ ว่าขาดแคลนเท่าไหร่ ทดแทนไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้มีการจัดทำรายงานข้อมูลการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เป็น Outcomneจากมาตรการจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ว่าส่งไปอบรมจำนวนกี่คน สำเร็จหลักสูตรแล้วจำนวนกี่คน ส่งเข้าทำงานแล้วจำนวนกี่คน ต้องการเพิ่มอีกจำนวนกี่คน รวมถึงการคาดการณ์ความขาดแคลนแรงงานจะหมดลงเมื่อไหร่
ส่วนในภาคเอกชนก็ได้มีการประชุมห่ารือในเรื่องดังกล่าวเพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาและนำเสนอข้อมูลการการแคลนแรงงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันต่อไป

Subscribe