หลายศาลเจ้าในภูเก็ตทำความสะอาดศาลเจ้าเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก

หลายศาลเจ้าในภูเก็ตทำความสะอาดศาลเจ้าเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 25 ก.ย.นี้ พิธีขึ้นเสาโกเต้ง

ช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลเจ้า (อ๊าม) ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนร่วม 40 ศาลเจ้าอาทิ ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าหล่อโรง, ศาลเจ้าสามกอง, ศาลเจ้านาคา, ศาลเจ้ากะทู้ เป็นต้น ได้ทำการล้างทำความสะอาดศาลเจ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรม อาทิ โต๊ะ ตะเกียง ตั่วเหลียน เสลี่ยงพระ เครื่องทองเหลืองทุกชนิด เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ภายในโรงครัว อาทิ ช้อน จาน หม้อ กระทะ เป็นต้น เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ซึ่ง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายอ๊าม (ศาลเจ้า) ในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ในการล้างทำความสะอาดศาลเจ้า, อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมและเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงครัว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าแล้ว ยังมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และจิตอาสาในส่วนของประชาชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันล้างและทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ก่อนจะถึงวันถือศีลกินผัก ในช่วงเย็นวันที่ 25 กันยายน 2565 แต่ละศาลเจ้าจะมีการประกอบพิธียกเสาโกเต้งหรือเสาตะเกียง 9 ดวง สัญลักษณ์เริ่มต้นเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565