หารือแนวทางร่วมเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำทีม ภาครัฐและเอกชน เข้าพบคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในการร่วมเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 (ค.ศ. 2025) พ.ศ. 2568 ณ ประเทศไทย

ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 416 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมกีฬาภูเก็ต, หอการค้าภูเก็ต, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต, กกท.ภูเก็ต, กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เดินทางเข้าพบคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในการร่วมเป็นเมืองเจ้าภาพ และเพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2568) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ประเทศไทยเสนอตัว

ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยซึ่งมี 77 จังหวัด พบว่ามีจังหวัดที่เป็นเมือง Sport City จำนวน 16 จังหวัดโดยในกลุ่มจังหวัดอันดามันมีเมืองที่เป็น Sport City ถึง 3 จังหวัดคือจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ซึ่งสิ่งสำคัญ ทุกภาคของประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์เกือบทุกภาคแล้ว เหลือเพียงพื้นที่ภาคใต้

โดยคาดการณ์ว่า หากจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วนั่น ในห้วงเวลาของการแข่งขันก็จะมีนักกีฬา และผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 100,000 คนโดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะเกิดการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 30,000-50,000 บาท จะทำให้เกิดเงินสะพัดในภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล