อควาเรียภูเก็ต คว้ารางวัลกินรี ประจำปี 2564 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานการจัดการประกวด
ในปีนี้นั้นการประกวดจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีการจัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วยระบบ Virtual VDO
รางวัลกินรีเปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและรางวัลต้นแบบเพื่อยกระดับของสินค้าทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน สำหรับการประกวดในครั้งที่ 13 มี 3 ประเภทรางวัลหลัก ประกอบด้วยประเภท แหล่งท่องเที่ยว ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว และประเภทการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยจะมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85-100% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา
ซึ่งในปีนี้ “อควาเรียภูเก็ต” สามารถคว้ารางวัล ดีเด่น Thailand Tourism Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) ในงานการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 โดยมี Mr.Vicky Lethirapathy Chief Operating Officer เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นรางวัลแรกหลังจากที่ “อคาเรียภูเก็ต” เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา
อควาเรีย ภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ ชั้น B1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า จัดตั้งโดยนักธุรกิจใหญ่ ชาวมาเลเซีย ดาโต๊ะ ไซม่อน ฟุง เฮง เจ้าของอควาเรียมชื่อดัง “อควาเรีย เคเเอลซีซี” จากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นอควาเรียมที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญมาพัฒนาสร้าง “อควาเรีย ภูเก็ต” อควาเรียมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนากาวิจัยสัตว์ทะเลให้กับสถาบันการศึกษาอีกด้วยดาโต๊ะ ไซม่อน ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยเลือกภูเก็ตเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก