อควาเรียภูเก็ต คว้ารางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว 2565

กรมการท่องเที่ยว มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากทั่วประเทศ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานการมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการพิจารณามอบรางวัลในครั้งนี้ “อควาเรีย ภูเก็ต“ ( พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์ อควาเรียภูเก็ต ) คว้ารางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ตามการพัฒนามาตรฐาน Public Toilet Standard 2022 จากกรมการท่องเที่ยว โดยมี Mr.Vicky Lethirapathy – Senior Vice President Aquaria Phuket รับมอบโล่รางวัล

 

ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าและผู้เข้าใช้บริการมั่นใจในคุณภาพ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการจัดการขยะห้องน้ำสาธารณะตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “การรับมือกับการท่องเที่ยวยุค “New Normal” ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพการท่องเที่ยวเป็นหลัก เกณฑ์หลักในการพิจารณา 4 ประการ คือ
1)Design (การออกแบบ) Environmental Management system ( ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม )
2) Amenities and Facilities (สิ่งอำนวยความสะดวก)
3) Cleanliness (ความสะอาด)
4) Safety (ความปลอดภัย).
กรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยที่พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มีมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยว ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามวิถีการท่องเที่ยวใหม่ หรือ New Normal

ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามที่ คุณธนวรรธน์ วาสิการ PR&Marketing Executive Aquaria Phuket
Aquaria Phuket ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า โทร.076-629800 ต่อ 702 Email [email protected] มือถือ 095-4236386