องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมเพอรานากันประเทศไทย จัดวิวาห์หวานบาบ๋า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมเพอรานากันประเทศไทย จัดวิวาห์หวานบาบ๋า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บรรยากาศ ที่ อังหม่อเหลาหงษ์หยก หรือ บ้านตระกลูหงส์หยก ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ที่มาร่วมงานวิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันประเทศไทย นายมนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ปราณี สกุลพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมเพอรานากันประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ เอกชน หลายร้อยคนที่มาร่วมงานวิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมเพอรานากันประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมจักขึ้นฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษ กิจกรรมวิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต ต้องบอกว่าปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่

โดยในปีนี้มีคู่สมรสจำนวน 5 คู่ ที่เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมโบราณแบบบาบ๋าในท้องถิ่น หรือ ปุ๊นแต่ โดยได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆ จากผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์เป็นเเม่สื่อ หรือ อึ่มหลาง ผู้ที่เป็นแม่งานของการแต่งงานตามแบบปุ๊นเต๋คงความแท้และศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมที่ชาวภูเก็ตได้สืบทอดต่อกันมามากกว่า 100 ปี นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่กลางเมืองจากอังหม่อเหลาหงษ์หยกไปยังพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ซึ่งตลอดเส้นทางเป็นการโชว์ความงดงามของชุดเคบายาแบบต่างๆ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของสตรีลูกหลานคนบาบ๋า เป็นการชูพลัง soft power วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่หวังว่าจะกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล สู่สายตาชาวโลก รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งผลักดันการแต่งการชุดบ่าบ๋า หรือ เคบายา สู่มรดกโลก ต่อไป

Subscribe