อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองเพื่อติดตามการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองเพื่อติดตามการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมมิตร สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง,นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ,นายปราโมทย์ พรหมทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วม สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองเพื่อติดตามการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้, นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต รายงานข้อมูล ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการฯ ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่จนถึงปัจจุบันไม่แล้วเสร็จ สำหรับโครงการนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ประมาณ 222 ล้านบาท

จากการก่อสร้างที่ล่าช้าก่อให้เกิดปัญหา โดยพบว่าโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมในช่วงที่มีฝนตกหนัก ทั้งจากกรณีที่มีแผ่นเหล็กsheet pile ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างปิดกั้นทางเดินของน้ำรวมไปถึงเศษหิน ก็เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในช่วงที่มีภาวะฝนตกหนัก

สำหรับแนวทางการแก้ไขนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้สั่งการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำแผนการดำเนินการโครงการภายใต้ระยะเวลาที่ต้องเร่งด่วนส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก โดยวางเป้าหมายโครงการดังกล่าวจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 โดยทุกเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองคอยตรวจสอบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและหากพบว่างานใดที่บริษัท ผู้รับเหมา ไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องส่งต่อให้บริษัทฯอื่นที่สามารถทำได้เข้ามาดำเนินการต่อทันทีเพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้า
สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนได้สั่งการให้ตัดแผ่นเหล็กsheet pileเพิ่มเติมเพื่อเปิดทางให้มีช่องในการระบายน้ำ เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำจะไหลได้อย่างรวดเร็ว

ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ก่อสร้างฯ เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้าง และดูจุดที่เกิดปัญหาการระบายน้ำพร้อมได้พบปะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยยืนยันจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด