อธิบดีดีเอสไอ ลงพื้นที่ตามความคืบหน้าคดีบุกรุกชายหาดเลพัง-ลายัน 178ไร่

ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิองทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน นายศุภชัย คำคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ 8 กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ ได้เดินทางมาประชุมหารือกับ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง พันตำรวจเอก จุมพล ธนานุรักษ์ ผกก.สภ.เชิงทะเล นายมาโนช พันธุ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และนายปวีณ กุมาร บังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้า และรับฟังข้อเท็จจริง และลงพื้นที่ที่ดินพิพาท เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบังคับใช้กฎหมาย

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 4/2560 กรณี มีการบุกรุกหาดเลพัง-ลายัน จำนวน 178 ไร่ ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และได้ส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนกลับคืนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 23/2562 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ต่อมาระหว่างการดำเนินการนั้น ได้มีผู้ร้องให้ที่ดินบริเวณดังกล่าว ที่อยู่ในความดูแลของจังหวัดภูเก็ต และ อบต.เชิงทะเล ให้ตกเป็นที่ดินของรัฐ โดยให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่พิพาทดังกล่าว และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท ทางด้านเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการให้ตามคำพิพากษาฎีกาและ อบต.เชิงทะเล ร้องให้บังคับคดีทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่พิพาทดังกล่าว แต่มีผู้บุกรุกบางรายยังไม่ปฏิบัติและบางรายแจ้งมีเหตุขัดข้องในการดำเนินการรื้อถอนและไม่ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ทำให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถดำเนินการตามคำพิพากษาได้ครบถ้วน ประกอบกับการรื้อถอนต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ประชุมหารือ กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล บังคับคดีจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้กำกับ สภ.เชิงทะเลและนายอำเภอถลาง เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้ที่ดิน 178 ไร่ เป็นที่ดินของรัฐได้เต็มรูปแบบ โดยทราบว่า ทาง อบต. มีความติดขัดในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการ โดยเบื้องต้นกรณีนี้มีพยานหลักฐานชัดเจน รวมทั้งศาลอาญาทุจริตฯ ได้ไต่สวนและมีคำพิพากษาไว้โดยละเอียด สรุปได้ว่าโฉนดที่ดินไม่ได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินก่อน พ.ศ. 2497 และไม่ตรงกับตำแหน่งที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมาได้เข้าพบพนักงานสอบสวน จึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหายึดถือ ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิได้มีสิทธิครอบครอง และโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งที่ดินบริเวณหาดเลพัง – หาดลายัน ติดทะเล ประเมินราคาที่ดินไร่ละ 250 ล้าน มีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมดถึง 44,500 ล้านบาท

กรณีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการเปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีท่านพันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนฯ สำหรับในส่วนที่ดินชายหาดเลพัง ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ที่ดินพิพาทริมหาดเลพัง-ลายัน หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 178 ไร่ ซึ่งครอบครองโดยเอกชน 6 ราย (เอกชนเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐเป็นจำเลย) เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด และจัดตั้งเป็นคณะทำงาน เพื่อแก้ไขการบังคับคดีในกรณีดังกล่าวต่อไป

Subscribe