อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร “การเพิ่มความรู้และทักษะเพื่องานที่หลากหลาย”

ที่ โรงแรมดารา อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การเพิ่มความรู้และทักษะเพื่องานที่หลากหลาย (Job Combine)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 โดยมี นายธราพงษ์ เดชอักษร ประธานชมรมบริหารงานบุคคล จ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงพนักงานด้านการบริการในสถานบริการด้านการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับจังหวัดภูเก็ตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักซึ่งในปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป