อบจ.ภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนส่งเสริมกีฬานักเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงินจำนวน 2 ล้าน 7 แสนบาทสนับสนุนกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนชาวภูเก็ต ผ่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมด้านกีฬา และจัดการแข่งขันในวันที่ 1-14 กรกฎาคมนี้

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (30 มิ.ย.65) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยอบจ.ภูเก็ต มอบเงินจำนวนเงิน 2 ล้าน 7 แสนบาท สนับสนุนกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนชาวภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมมอบให้กับ นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และคณะ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องทำงานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณทางอบจ.ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ต โดยทางท่องเที่ยวและกีฬามีงบประมาณการจัดสรรที่คัดนักกีฬา รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ แต่ในครั้งนี้เป็นการขยายเป้าหมายให้กับประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการแข่งกีฬาที่มีความถนัดในระดับที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพราะถ้าเรามีร่างกายดี จิตใจที่ดี คุณภาพชีวิตของเราก็ดีตามไปด้วย

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง หากร่างกายและจิตใจแข็งแรงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ และทำให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบในการเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายเป็นหลัก และถ้าทำให้ชาวภูเก็ตทุกช่วงวัย มีความแข็งแรง แข็งแกร่ง เศรษฐกิจก็จะเดินหน้าควบคู่ต่อไปกันได้ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนชาวภูเก็ต ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-14 กรกฎาคมนี้ ณ สนามกีฬาสุระกุล