อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ และประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามผลการประชุมร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และข้อสั่งการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ Phuket Sandbox ได้แก่ กิจกรรมที่ ศบค. มีข้อกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ หากต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด การจัดงานตามประเพณี ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ ศบค. กรณีที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา หากนอกเหนือให้เสนอ ศบค.พิจารณา ศปก.ศบค. กำหนดหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแผนการปฏิบัติการเปิดเมือง เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

​ในส่วนกรณีมีข่าวการจัดคอนเสิร์ตเคาท์ดาวน์ของศิลปินระดับโลกในจังหวัดภูเก็ตของ ททท. ให้ ททท.ภูเก็ต ติดตามและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน รวมถึงให้ท่าอากาศยานภูเก็ต แจ้งทุกสายการบินที่เดินทางมาภูเก็ต ประสานสถานีต้นทางเพื่อให้ผู้โดยสารลงข้อมูลและโหลดแอปพลิเคชั่น SHABA หมอชนะ ให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการผ่อนคลาย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 จากพื้นที่เสี่ยง หรือประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อนำเข้าระบบการฉีดวัคซีนต่อไป​นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โครงการ Phuket Sandbox รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคของแต่ละส่วน/ฝ่าย อาทิ ส่วนผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายปฏิบัติการทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ฝ่ายปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC ตำบล) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ฝ่ายประเมินผลและประชาสัมพันธ์

Subscribe