อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดภูเก็ต (cable car)

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดภูเก็ต (cable car) จาก นายมนต์ทวี หงษ์หยก

สำหรับการร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูล โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นระบบคมนาคมอีกรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนการเป็นเมือง SMART CITY ของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะจากการใช้ยวดยานพาหนะส่วนบุคคลหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนได้ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย