อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และนางกรธิชาต์ วัฒนพันธุ์ ประธานมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าว การจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565 ณ PUBLIC HOUSE (LANLOM) ชั้น 1 CENTRAL PHUKET ฝั่ง FESTIVAL ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-20 มีนาคม 2565 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1.พิธีอุปสมบทหมู่ ในวันที่ 5 มี.ค. ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อ.ถลาง 2.พิธีทำบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง (ช่วงเย็น) ในวันที่ 12 มี.ค. ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ 3.พิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มี.ค. ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (แยกท่าเรือ) และบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง 4.การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสง สี เสียง และลานวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง ในระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค. ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต จัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร “งานแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำเอาประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมือง วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรีและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้อนุชนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ซึ่งได้ผสมผสานระบบแสง สี เสียง ในการเล่าเรื่องและเพิ่มความตื่นตาตื่นใจในการรับชม

โดยในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 237 ปี วันแห่งถลางชนะศึก ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2565 จะดำเนินการ ภายใต้ชื่อเรื่อง “237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” อีกทั้งได้มีการคัดเลือกตัวละครจากบุคลากรในพื้นที่ และได้รับเกียรติจากนักแสดงรับเชิญ คุณนก จริยา แอนโฟเน่ และนักแสดงกิตติมศักด์ในจังหวัดภูเก็ต มาร่วมแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เพื่อร่วมน้อมรำลึก สดุดีย่าจัน ย่ามุกของชาวภูเก็ต ที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกหลานชาวถลาง การรวมนักแสดงทั้งสิ้นกว่า 300 ชีวิต รวมถึงฉากการแสดงที่สมจริงกว่า 10 ฉาก เพื่อความสมบูรณ์แบบในการแสดง จากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรหลากหลายอาชีพ

​นอกจากไฮไลท์การแสดงแสง สี เสียงแล้ว ภายในงานตลอด 3 วัน จะมีกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงรองเง็งและมโนราห์ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดูเก็ต การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต จำนวนกว่า 200 ร้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยในปีนี้ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีในการจัดลานศิลปวัฒนธรรมด้วย ซึ่งการจัดงานโครงการดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ทำให้ผู้ประกอบการ ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงานทั้ง 3 วัน พร้อมขอเชิญชวนให้ผู้มาเที่ยวชมงานแต่งกายชุดไทยมาร่วมงาน เพื่อรณรงค์การแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศของการจัดงาน