อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแพล็ตฟอร์มกลาง POCC Home Isolation

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแพล็ตฟอร์มกลาง POCC Home Isolation ให้บริการประชาชนแห่งแรกของประเทศ ในรูปแบบ One province One Hospital

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมการแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพล.ต.ต.เสริมพันธ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม. จังหวัดภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวสำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ มีประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 การป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แผนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 แนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อ  Home Isolation หรือการรักษาตัวเองจากที่บ้าน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มาตรการควบคุมและป้องการการแพร่ระบาดโควิด-19 ของแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานและสถานประกอบการ สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รายได้จากการท่องเที่ยวและการดูแลนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต การคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต Phuket Organizations COVID Care (POCC) และแพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตยังคงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับตนเอง

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เป็นเชื้อที่ไม่มีความรุนแรง ดังนั้น การปรับตัว รักษาตัวที่บ้าน Home Isolation จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการรักษาผู้ติดเชื้อ ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต จึงให้การสนับสนุนจัดทำแพล็ตฟอร์มกลาง POCC เพื่อการบริหารดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา โดยจะได้รับวัคซีน รอบแรกจำนวน 21,000 โดส ในวันที่ 25 มกราคม 2565 จากนั้น อบจ.ภูเก็ต จะวางแผนในการกระจายวัคซีนเพื่อฉีดให้แก่ประชาชนต่อไป

นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงที่มาของแพล็ตฟอร์มกลาง POCC ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 มอบให้หน่วยงานสาธารณสุขและท้องถิ่น จัดทำระบบกลางออนไลน์จัดการในช่วงโอมิครอนระบาดอย่างครอบคลุม รวดเร็ว สำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ หรืออาการน้อย ให้ดำเนินการโดยHome Isolation เป็นหลัก มีระบบสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้บริการ ขึ้นทะเบียน ตรวจ ดูแลรักษา อาหาร 3 มื้อ เบิกจาก สปสช 1,000 บาท/คน/วัน 7 วัน ส่วนแนวทางดำเนินการให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการบูรณาการตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการดำเนินการแพล็ตฟอร์ม POCC ให้ถือเป็นระบบกลางของจังหวัดในการจัดการโควิดแบบโรงพยาบาลรายบุคคลออนไลน์ โดย อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณจัดทำแพล็ตฟอร์มให้แล้วเสร็จ จากนั้นหน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการกับ อบจ. นำแพล็ตฟอร์มไปให้บริการประชาชน โดยระบบนี้เป็นการพัฒนาแห่งแรกของประเทศ ในรูปแบบ One province One Hospital สำหรับรูปแบบการให้บริการช่วงโอมิครอนที่มีผู้ติดเชื้อแบบอาการน้อยเป็นส่วนใหญ่ ด้วยแพล็ตฟอร์มกลาง POCC เน้นสื่อสาร ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ในสาระสำคัญคือโรคโควิดสายพันธ์ุโอมิครอน “ติดแต่ไม่หนัก รักษาที่บ้านได้ ถ้าไม่มั่นใจติดต่อโรงพยาบาลผ่าน POCC ได้ทันที” ทั้งช่องทาง Facebook: POCC หรือสายด่วน POCC 1131 ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง

ด้าน นพ.กู้ศักดิ์  กู้เกียรติกูล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตลดลงทั้งในส่วนของผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจังหวัดภูเก็ตยังคงมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด

จังหวัดภูเก็ตจัดตั้งคลินิกอุ่นใจเพื่อดูแลประชาชนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกให้ติดต่อ คลินิกอุ่นใจ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 076254200  หากอยู่พื้นที่อำเภอกะทู้ มีทีม EOC ป่าตอง ปรึกษาได้ที่ 0894741877 สาธารณสุขอำเภอกะทู้ หรือแอดไลน์ Home Isolate@Patong สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอถลาง แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่หรือปรึกษาได้ที่ 0652059200-1 จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ประเมินอาการให้ว่าอยู่ในระดับใด  สำหรับผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย และไม่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคประจำตัว ผู้ป่วยสามารถเข้า Home Isolation หรือ Community Isolation ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสอบถาม ดูแลอาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดส่งยาและสิ่งของจำเป็นให้จนกระทั่งหายดี ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระบบ Home Isolation จำนวน 1,874 คน

นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 โดยให้ลงทะเบียนผ่าน www.ภูเก็ตต้http://xn--72cg9b6dsa.com/ ปัจจุบันในจังหวัดภูเก็ตฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วกว่า 88%  เข็มที่ 2 แล้วกว่า 85 %  เข็มที่ 3 แล้วกว่า 50%  และเข็มที่ 4  ประมาณ 8 %  ผลจากการฉีดวัคซีนทำให้ชาวภูเก็ตมีภูมิต้านทานในการต่อสู้กับโรคเมื่อติดเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและมีอาการน้อย 95 % เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสามารถรักษาตนเอง กันตนเองที่บ้าน

Subscribe