อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565

ที่ อ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ๊เก๊ง นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ดร.กุสุมา สว่างพันธุ์ หน.กลุ่มงานโรคติดต่อ สนง.สสจ.ภูเก็ต นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต และประธานมูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ๊เก๊ง ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 4 ตุลาคม 2565 จำนวน 9 วัน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 เข็มที่ 4 และเข็มที่ 5 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค และ อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2565 สนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับทุกศาลเจ้ารวมกว่า 19,000 ชุด และสนับสนุนข้าวสารให้ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตทุกศาลเจ้าเพื่อใช้ในประเพณีถือศีลกินผักด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการปล่อยขบวนแห่ จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป, จัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป, การออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 อ๊าม 9 วัน ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 4 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป, การจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 4 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ อ๊าม(ศาลเจ้า) ต่างๆ ได้มีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 – 4 ตุลาคม 2565 อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม)พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) เป็นต้น