อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.ตลาดใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 1 ร่วมกับ นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่มสีเขียว รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่กักตัวอยู่ภายในบ้าน (Home Isolation) และผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติและกลับมาพักที่บ้าน จำนวน 29 ครัวเรือน โดยมี นายวิสุทธิ์ บุญช้าง ประธานชุมชนโกมารภัจจน์ และนายธรรมรัตน์ ตำงาม ประธานชุมชนโกมารภัจจน์ รับมอบแทนพี่น้องประชาชนชุมชนโกมารภัจจ์ จำนวน 23 ชุดทั้งนี้ ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้

Subscribe