อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3 จุด ในเขต อ.ถลาง

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6 นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 1 นายอิทธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 2 นายสิน คหาปนะ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 3 ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 5 นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง และนายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 3 จุด ได้แก่1.บริเวณถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ถนนหมายเลข 4031 ชุมชนบางม่าเหลา ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบภัยพิบัติจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้าน ส่งผลกระทบให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหาย ประกอบกับปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อฝนตกหนัก จึงต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

2.บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วม  โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูได้ประสานผ่านมายังสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูจะทำการขุดลอกและดูดทรายในท่อระบายน้ำ  หากมีฝนตกลงมาก็จะทำให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น

3.ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วมเช่นกัน พร้อมร่วมบูรณาการระหว่างเทศบาลตำบลป่าคลอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปสำหรับการลงพื้นที่การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอถลางทั้ง 3 จุด ในครั้งนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้เร่งประสานไปยัง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญเร่งด่วนในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมมือในการออกแบบระบบการปรับปรุงการแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

Subscribe