อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผัก 64

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผัก 64 ส่งมอบข้าวสาร 4,150 กก. พร้อมชุดตรวจ ATK 12,000 ชุดให้กับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันส่งมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 12,000 ชุด และข้าวสารจำนวน 4,150 กิโลกรัมให้กับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต กว่า 30 ศาลเจ้า เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 วันที่ 6-14 ตุลาคม โดยมี นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ นายกิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต และนายทนง องค์สันติภาพ อุปนายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต ร่วมรับมอบ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ตสำหรับชุดตรวจ ATK องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับศาลเจ้าเพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักส่วนข้าวสารทางผู้มีจิตกุศล ได้สนับสนุนข้าวสารจำนวน 10,000 กิโลกรัม ผ่านทางอบจ.ภูเก็ต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลังรับมอบทางอบจ.ภูเก็ต ได้จัดสรรออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 อบจ.ภูเก็ต จะร่วมกับผู้บริจาค ส่งมอบข้าวสารให้กับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 4,150 กิโลกรัมในวันนี้(4 ต.ค.) ส่วนที่ 2 จะนำข้าวสารไปมอบให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้าน และได้รับความเดือดร้อน ส่วนที่ 3 จะนำข้าวสารไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนลำบากต่อไป