อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้ประชาชนชาวภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อนและเป็นไปตามข้อกำหนดจากสภากาชาดไทยจำนวน 5 กลุ่มผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต โรงแรมเมอร์ลิน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจยี่ยมประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต เปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามเงื่อนไข ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โดยในวันนี้ มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 260 คนสำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีข้อกำหนดจากสภากาชาดไทย คือ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร 4.ผู้ที่ทํางานประจําอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทําหน้าที่ สอนหนังสือในโรงเรียน 5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ. ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน