อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน Moderna

ที่ ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต ณ ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ซึ่งเปิดให้บริการวันแรกสำหรับพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Moderna เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยทางอบจ.ภูเก็ต ได้จัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 60,000 โดส ซึ่งสถานการณ์ในขณะนั้นโควิดยังไม่คลี่คลาย และทางอบจ.ภูเก็ตได้เล็งเห็นว่าควรจะต้องมีการบูสเตอร์วัคซีนเข็ม 3 หรือเข็ม 4 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบารัฐบาล และเมื่อรัฐบาลตัดสินใจให้ภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจเพื่อจะนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ โดยใช้ชื่อโครงการ Phuket Sandbox นั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของคนภูเก็ตและการป้องกันโรค ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินนำวัคซีน Moderna จำนวน 60,000 โดสมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนนายเรวัต กล่าวต่ออีกว่า “วันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนภูเก็ตที่รอคอยวัคซีน Moderna มานาน โดยวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 อบจ.ภูเก็ต ได้ทำการฉีดวัคซีน Moderna ซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากสภากาชาดไทยให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนในวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2565 จะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 อำเภอ 17 ตำบล ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ทำการจัดซื้อไว้กับองค์การเภสัชกรรม และวันนี้การลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 22,000 โดสนั้นเต็มแล้ว แต่พี่น้องประชนไม่ต้องตระหนักตกใจ เนื่องจากในเดือนมีนาคมนั้น เราจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนส่วนที่เหลืออีก 32,000 โดส ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนอีก 32,000 คน เข้ามาร่วมลงทะเบียนวัคซีน Moderna ของ อบจ.ภูเก็ต ได้อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าวัคซีนล็อตต่อไปจะมาประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเนื่องจากมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทางหน่วยงานภาครัฐละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการร่วมมือกันในการร่วมกันสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ตลอดมาจนกว่าการแพร่ระบาดจะหมดไป

Subscribe